Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opracowanie merytoryczne

Maryla Sitkowska

Realizacja strony

www.obrazone.pl

Projekt

ukasz Kosela

Skanowanie i obrbka obrazu

Mariusz Kosela

Programowanie

Marek Szustak
m.szustak@obrazone.pl

Hosting

www.obrazone.pl