DOM MOJEGO OJCA
0258
8 XII 2004 - 2 I 20
instalacja, Galeria Promocyjna, Warszawa
por. 0191 Śmierć jest matką żołnierza - eksp. w drugiej sali (obiekt + projekcja tekstu ze slajdu)
fot.: kat. 2005_Dom mojego ojca_Promocyjna