ZŁODZIEJE ROWERÓW-INSTALACJA
0251
2004
instalacja; oba rowery tworzą dopełniającą się parę skontrastowaną: lekki-ciężki, u góry - u dołu, lotny - osadzony w betonie
  • Galeria Szydłowski, Warszawa 10 I - 28 II 2004