Pie¶ń o głodzie - projekt monumentu
0222
IV 1999
oprócz modelu z przedmiotów gotowych został wykonany odlew w br±zie w 2 egz. - ma Colombo (?), zbieracz drobiazgów KMB