Pierwszymi znaczącymi i szerzej znanymi pracami Bednarskiego były plakaty, które od 1976 roku wykonywał dla Instytutu Aktora ? Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Plakaty te anonsowały zbiorowe realizacje tzw. poteatralnego okresu działalności Grotowskiego, w których Bednarski z reguły sam brał udział. Z racji przyjacielskich związków z aktorami i współpracownikami Grotowskiego artysta miał bliższy niż szeregowi uczestnicy wgląd w ideowe założenia i cele tych projektów. Dzięki temu znajdował dla nich adekwatną formę plastyczną, akceptowaną przez Grotowskiego i jego krąg.

Również w okresie studiów artysta nawiązał współpracę z neoawangardową Galerią Repassage w Warszawie. Zanim wystawił w niej swój dyplom, wziął udział w kilku akcjach zbiorowych ?ludzi galerii?, w tym m. in. opozycyjnym w wymowie koncercie Elżbiety Cieślar ?Wape-rum? i pracy Grzegorza Kowalskiego, polegającej na udzieleniu artystycznej odpowiedzi na pytanie ?Czy mógłbyś i czy chciałbyś wcielić się w zwierzę przed obiektywem??.

Doświadczenia tego okresu, związane z najważniejszymi postaciami i ośrodkami kontrkultury w Polsce, odezwały się w autorskiej realizacji Bednarskiego pt. ?Święto ziemi? na festiwalu teatrów alternatywnych w Santarchangelo di Romagna w 1981 roku.